Náhrada ujmy na zdraví

V prípade zranení za ktoré zodpovedá iná osoba, máte podľa Občianskeho zákonníka nárok na riadne finančné odškodnenie.

Zranenie pri dopravnej nehode

V prípade, že ste sa zranili pri dopravnej nehode a neboli ste vinníkmi alebo ste boli práve v práci, máte právo na bolestné, náhradu za stratu na zárobku, či preplatenie nákladov spojených s liečením a mnohé iné nároky.

Modelový príklad:

Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu poškodeného vodiča. Išlo o zranenie ťažšieho charakteru, kedy si liečba vyžadovala hospitalizáciu a následné liečenie v dĺžke 11 mesiacov.

>>  5 635,- EUR POTREBUJEM ODŠKODNIŤ

Pracovný úraz

Pokiaľ sa Vám stal pracovný úraz, máte zo zákona nárok na bolestné, náhradu za stratu na zárobku a prípadne odškodné zo sťaženého spoločenského uplatnenia. Pomôžeme Vám získať Vaše nároky.

Modelový príklad:

Pri ceste z práce v areáli firmy zamestnanec spadol a zlomil si nohu. Doba liečenia trvala 4 mesiace.

>>  2 792,- EUR POTREBUJEM ODŠKODNIŤ

Strata na živote

Prišli ste cudzím zavinením o člena Vašej rodiny alebo blízkeho človeka? Zo zákona majú nárok na odškodné z povinného ručenia vinníka dopravnej nehody pozostalí rodinní príslušníci a osoba žijúca v dobe smrti pozostalého v spoločnej domácnosti.

Modelový príklad:

Pri dopravnej nehode ako spolujazdec vinníka zomrel živiteľ rodiny. Pozostalí získali odškodnenie.

>>  41 154,- EUR POTREBUJEM ODŠKODNIŤ

Ujma zo zodpovednosti ďalšej osoby

Zranili ste sa pri rekreácii, v reštaurácii, v inom objekte za ktorý je zodpovedný niekto iný? Alebo Vám spôsobila škodu na zdraví tretia osoba? Môžete po nej požadovať odškodné z poistenia zodpovednosti v občianskom živote.

Modelový príklad:

Klient bol po slovnej potýčke fyzicky napadnutý. Dôsledkom čoho utrpel ľahšie zranenia s dobou liečenia 2 mesiace.

>>  1051,- EUR POTREBUJEM ODŠKODNIŤ

Stala sa vám ujma na zdraví a potrebujete odškodniť?

0948 628 111

VOLEJTE IHNED

Naše výhody:

  • Prípad riešime komplexne
  • Sme špecializovaná firma na odškodnenie
  • Zaistíme Vám maximálne možné odškodnenie
  • Spolupracujeme s posudkovými lekármi a súdnymi znalcami
  • Vyvíjame aktívnu činnosť už v priebehu liečby
  • Informujeme Vás o všetkých nárokoch, ktoré môžete využiť
  • Prevedieme revíziu lekárskeho posúdenia
  • Zastupujeme Vás pri konaní s protistranou
  • V prípade úspechu si účtujeme odmenu iba 15% z vymoženého plnenia

Facebook

Výhody našej spolupráce

Person
Nároky pri ujme na zdravíPoisťovňa vinníkaLaw Insurance Compensation
Náhrada za bolesť??
Strata na zárobku??
Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia?
Poplatky za lieky?
Poplatky za hospitalizáciu?
Náklady rodiny na návštevu poškodeného?
Náklady na cestu k lekárovi?
Náklady na špecializovanú liečbu?
Márne vynaložené náklady pred udalosťou?
Náklady na výpomoc v domácnosti?
Náhrada za stratu na dôchodku?

Spočítajte si odškodnenie

váš priemerný príjem (čistá mesačná mzda)

vaša doba liečenia (v mesiacoch)

Vaše priemerné odškodnenie:

2 900 EUR

Príbehy našich klientov

Strata na živote

Strata na živote

Tragická udalosť nechala po sebe dve dospievajúce dcéry.

 

Dopravná nehoda, ktorá sa stala na začiatku roku 2013, zanechala po sebe dve dospievajúce dcéry. Ich matka, ktorá sa dopoludnia vracala z práce, za volantom svojho automobilu zaspala a čelne sa zrazila s nákladným vozidlom. Vyšetrovanie Polície SR preukázalo, že vinníkom dopravnej nehody bola práve žena vracajúci sa z práce. Na základe tohto vyšetrovania nemali pozostalé dcéry nárok na zákonné odškodnenie. Sused tejto rodiny nás napriek tomu oslovil so žiadosťou o pomoc v tejto ťaživej situácii. Prípad sme aj cez nepriaznivý výsledok vyšetrovania PZ SR prevzali a vykonali preverenie celej tragickej udalosti. Vďaka analýze poistných zmlúv sme zistili, že pri povinnom ručení vozidla, v ktorom žena cestovala, bolo dohodnuté tzv. pripoistenie sedadiel. Všetko sme nárokovali pred poisťovateľom a získali plnenia v plnej výške.

 

Analýza poistných zmlúv priniesla pozostalým dcéram poistné plnenie 7 692, - EUR

Viac o nehode na Česká televízia

Totálna škoda na vozidle

Totálna škoda na vozidle

Klientka sa na nás po dopravnej nehode obrátila so žiadosťou o preskúmanie jej poistnej udalosti.

 

Ako poškodená sa stala účastníčkou dopravnej nehody, ktorá si našťastie nevyžiadala žiadne zranenia, ale jej voz bol úplne zničený. Zo strany poisťovne bol automobil vyhodnotený ako totálna škoda a klientke bola vyplatená takzvaná všeobecná cena vozidla. Získala teda jednorazové plnenie poisťovne vo výške iba 1 635, - EUR. Jednalo sa o dva roky starý automobil, ktorý si klientka vysnívala a za plnenie poisťovne nemala možnosť zakúpiť žiadny obdobný.

 

Vďaka práci nášho likvidátora a súdneho znalca sme získali klientke ďalšie plnenie vo výške 1 462, - EUR.

Viac príbehov