Príbehy

Za každým prípadom, za každým klientom, ktorému sme zaistili výplatu odškodnenia, je veľmi silný príbeh plný emócií a ľudského osudu. Bolesť liečiť nevieme, ale poškodeným sa snažíme zaistiť maximálnu finančnú náplasť, pre zmiernenie takejto bolesti.
Strata na živote

Strata na živote

Tragická udalosť nechala po sebe dve dospievajúce dcéry.

 

Dopravná nehoda, ktorá sa stala na začiatku roku 2013, zanechala po sebe dve dospievajúce dcéry. Ich matka, ktorá sa dopoludnia vracala z práce, za volantom svojho automobilu zaspala a čelne sa zrazila s nákladným vozidlom. Vyšetrovanie Polície SR preukázalo, že vinníkom dopravnej nehody bola práve žena vracajúci sa z práce. Na základe tohto vyšetrovania nemali pozostalé dcéry nárok na zákonné odškodnenie. Sused tejto rodiny nás napriek tomu oslovil so žiadosťou o pomoc v tejto ťaživej situácii. Prípad sme aj cez nepriaznivý výsledok vyšetrovania PZ SR prevzali a vykonali preverenie celej tragickej udalosti. Vďaka analýze poistných zmlúv sme zistili, že pri povinnom ručení vozidla, v ktorom žena cestovala, bolo dohodnuté tzv. pripoistenie sedadiel. Všetko sme nárokovali pred poisťovateľom a získali plnenia v plnej výške.

 

Analýza poistných zmlúv priniesla pozostalým dcéram poistné plnenie 7 692, - EUR

Viac o nehode na Česká televízia

Totálna škoda na vozidle

Totálna škoda na vozidle

Klientka sa na nás po dopravnej nehode obrátila so žiadosťou o preskúmanie jej poistnej udalosti.

 

Ako poškodená sa stala účastníčkou dopravnej nehody, ktorá si našťastie nevyžiadala žiadne zranenia, ale jej voz bol úplne zničený. Zo strany poisťovne bol automobil vyhodnotený ako totálna škoda a klientke bola vyplatená takzvaná všeobecná cena vozidla. Získala teda jednorazové plnenie poisťovne vo výške iba 1 635, - EUR. Jednalo sa o dva roky starý automobil, ktorý si klientka vysnívala a za plnenie poisťovne nemala možnosť zakúpiť žiadny obdobný.

 

Vďaka práci nášho likvidátora a súdneho znalca sme získali klientke ďalšie plnenie vo výške 1 462, - EUR.

Ujma zo zodpovednosti inej osoby

Ujma zo zodpovednosti inej osoby

Za stav verejných priestorov zodpovedá vždy majiteľ.

 

Klientka bola na návšteve u svojej známej a pri odchode domov na schodisku v bytovom dome spadla a poranila si nohu. Liečenie si vyžiadalo 6 týždňov a pracovnú neschopnosť. Schodisko nebolo dostatočne udržiavané, preto sme vzniesli nárok na majiteľa nehnuteľnosti, teda bytové družstvo, so žiadosťou o náhradu vzniknutej škody na zdraví. Na základe rokovaní bytové družstvo uznalo zodpovednosť za stav schodiska a celú škodu nahlásilo a nárokovalo pred svojou poisťovňou. Poisťovňa bytového družstva vyplatila klientke celú spôsobenú škodu na zdraví, náklady spojené s liečbou a stratu na zárobku.

 

Za nohu poranenú pádom na schodoch sme poškodenej získali odškodnenie 898, - EUR

 

 

Zranenia pri dopravnej nehode

Zranenia pri dopravnej nehode

Stret motocykla s automobilom prináša spravidla ťažké zranenia.

 

Motocyklisti sú na našich cestách jedným z najohrozenejších účastníkov dopravy. Presvedčil sa o tom tiež náš klient, ktorý sa na svojom skútri vracal domov z nákupu. Pri jazde na hlavnej ceste ho prehliadol vodič automobilu, ktorý práve vychádzal z vedľajšej cesty. Zranenia, ktoré náš klient utrpel boli vážnejšieho charakteru a tak si vyžiadali liečenie zhruba rok s jednou reoperáciu zranenej nohy. Vzhľadom na to, že náš klient už bol v dôchodkovom veku, zaslúžené odškodnenie bolo tvorené náhradou za bolesť a nákladmi spojenými s liečbou. Rok po ustálení zdravotného stavu budeme ešte nárokovať odškodnenie za trvalé následky po dopravnej nehode.

 

Znalecký posudok z odboru lekárstva a riadne preukázanie nákladov spojených s liečbou prinieslo klientovi 5 239, - EUR

Viac o nehode na Deník.cz